Secties

Secties zijn onderdeel van de NVvR, waarin NVvR-leden met belangstelling voor een deelgebied van de radiologie zich verzamelen (zie uniform sectiereglement). De sectie Juniorleden wordt gevormd door alle aios. Zie de NVNG voor het deelgebied Nucleaire geneeskunde en moleculaire radiologie.

  • Sectielidmaatschap aanvragen? Zie link op hoofdpagina van een sectie.
  • Per sectie (zichtbaar na inloggen): Bestuurszaken, Fellowship, Richtlijnen en Sectiezaken.
  • Sectielidmaatschap opzeggen? Neem contact op met de NVvR.