Wetenschap & innovatie

Wetenschap en innovatie liggen aan de basis van de rol van de radioloog in het heden, maar vooral in de toekomst. De NVvR vervult een platformfunctie voor het delen en agenderen van ontwikkelingen op gebied van “wetenschap en innovatie” en zoekt daarin samenwerking met specialisten van aanpalende vakgebieden.

De NVvR vervult een platformfunctie voor het delen en agenderen van ontwikkelingen op gebied van “wetenschap en innovatie” en zoekt daarin samenwerking met specialisten van aanpalende vakgebieden. De commissie wetenschap en het Radiologie Research Fonds dragen bij tot verdere ontwikkeling en inbedding van het wetenschapsbeleid.
Een lijst met lopende wetenschappelijke onderzoeksprojecten die worden onderschreven door de NVvR, bijvoorbeeld vanwege het voorkomen van de onderzoeksvraag op de Kennisagenda Radiologie. Mogelijkheden voor onderzoekssubsidies worden via de website en nieuwsbrief met de leden gedeeld. Meer informatie over subsidieoproepen van ZonMw, waaronder het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG), zijn ook hier en hier te vinden.
In de Kennisagenda Radiologie worden de meest relevante en urgente radiologische onderzoeksvragen gepresenteerd die zich lenen voor (zorgevaluatie)onderzoek. Hiermee wordt ingezet op het versterken van de wetenschappelijke basis van de radiologie en daardoor op doelmatige, effectieve en veilige zorg voor patiënten. Klik hier voor een PDF van de Kennisagenda 2023-2027.
In het verleden waren overzichten van oraties en proefschriften op het radiologisch vakgebied op deze website te vinden. Tegenwoordig wordt verwezen naar de website van de sectie Historie (proefschriften, oraties) en naar het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland waar (papieren) collecties van o.a. medische proefschriften en academische redes zijn ondergebracht.

Documenten Wetenschap & innovatie

26 juni, 2024
Type Beleidsnotitie
Trefwoorden wetenschap visiedocument commissie wetenschap
1 juni, 2023
Type Advies
Trefwoorden kennisagenda zorgevaluatie kennishiaten zorginnovatie
27 juni, 2019
Type Reglement
Trefwoorden wetenschap reglement
1 januari, 2018
Type Advies
Trefwoorden kennisagenda zorgevaluatie kennishiaten